Detty December Lyrics – Oladips

You are currently viewing Detty December Lyrics – Oladips

Read Detty December Lyrics below. Fantastic Oladips, a Nigerian rapper, singer, and songwriter, has come out with a new hit song called “Detty December.”

Oladips Detty December Lyrics

Oladips Detty December Lyrics

Ahan ahan
I’ve been battling sapa-sisco lati january
(Eh God)
Say my december nogo detty? Àní k’ámá ri
(kò possible)
But I dey think am on a low how much be my salary?
(Ahh)

Me I no fit kill myself, mi òlè pa ara mi
(Never that)
Because shishi no dey my account
Kọ́bọ̀ no dey my kolo
Sheybi dem say this life nah yolo
But óyẹ kí èmi na l’ówó
Shishi no dey my account
Kọ́bọ̀ no dey my kolo
Sheybi dem say this life nah yolo
Bóyá kí n wá Iṣẹ́ wọ igbòro

Shey my december go, december go detty like this ?
E go detty like this?
Shey e go detty like this?
Shey my december go, december go detty like this ?
E go detty like this?
Shey e go detty like this?
Shey my december go, december go detty like this ?
(God ahbeg)

E go detty like this?
Shey e go detty like this?
(I don’t wanna be a mechanic)
Shey my december go, december go detty like this ?
(I wanna be a baller)
E go detty like this?
(ọmọ ìyá àjé)
Shey e go detty like this?
(ahan ahan)

My prayer point this year nah God-ahbeg
I dey put in work, hustle for my bread
Múmi wọnú ayé kí ọmọ ọpé lọ win
I get plenty people wey depend on me
Ki n tó gbọ́ ti ẹbí, ki n tó gbọ́ ti ará
Ki n tó gbọ́ ti àwọn ẹlẹ́nu yọ, tọ́’ń ta ilá
Change tókùn l’èmí na mafi guide
Ti n mafi ṣe big-boy l’orí I.G
Shishi no dey my account
Kọ́bọ̀ no dey my kolo
Sheybi dem say this life nah yolo
But óyẹ kí èmi na l’ówó
Shishi no dey my account
Kọ́bọ̀ no dey my kolo
Sheybi dem say this life nah yolo
Bóyá kí n wá Iṣẹ́ wọ igbòro

Shey my december go, december go detty like this ?
E go detty like this?
Shey e go detty like this?
Shey my december go, december go detty like this ?
E go detty like this?
Shey e go detty like this?
Shey my december go, december go detty like this ?
(God ahbeg)

E go detty like this?
Shey e go detty like this?
(I don’t wanna be a mechanic)
Shey my december go, december go detty like this ?
E go detty like this?
Shey e go detty like this?
I wanna be a baller
Sapa-bien-mercy

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.