Kwesta & Kabza De Small feat. DJ Tira, Hulumeni & Masterpiece YVK — Sghubhu s’ka Kabza Lyrics

You are currently viewing Kwesta & Kabza De Small feat. DJ Tira, Hulumeni & Masterpiece YVK — Sghubhu s’ka Kabza Lyrics

The song “Sghubhu s’ka Kabza” by Kwesta & Kabza De Small features DJ Tira, Hulumeni, and Masterpiece YVK. It is a collaborative track that brings together these artists to create an engaging musical piece.

The song has garnered attention and appreciation from fans, showcasing the talent and creativity of the artists involved.

Kwesta & Kabza De Small feat. DJ Tira, Hulumeni & Masterpiece YVK – Sghubhu s’ka Kabza Lyrics

Sghubhu s’ka Kabza Lyrics

Yeh wena, just kancane nje, hayi int’ ebhaya
Ek soek net abitjie abitjie
i-Stiff somdrifi, ng’khiphe bonk’ utshwala bayizolo
Yah phela since, since kuyis’phithiphithi
S’gibel’ amasofa s’mosha
S’phethe nabo Friky, Friky, thing yiMatric yis’lungu samakhala sgora
Puffin’ on a sticky licky, thick and greasy, muhl’ okwemal’ udali
Ungishay’ okwesghub’ s’kaKabza babes
Ung’jaivisa ngisho ng’hlezi
Nami ng’zokushay’ okwesghub’ s’kaKabza baby
Senzeni, sivus’ abalel’ ek’seni (Sivus’ abalel’ ek’seni)

Boyzen
Eh ngithi sivus’ abalel’ ek’seni
Ah ngithi sivus’ abalel’ ek’seni
Ah sivus’ abalel’ ek’seni
Ah sivus’ abalel’ ek’seni

Bazozwa ngathi k’yasha kanti seku-late
S’bamba nomayini ntwana, iJager nom’ i-Ace
S’ngena ngasemuva mabas’valel’ ama-gate
Manje k’gcwal’ olova sebeng’shayel’ ama-fleiti
Ngapha ngiz’shaye nge-skirt
Ngiz’tholel’ isi-stay
Kabza awung’bless nge-steady
Ngathi s’zoqal’ ekuleni

Boyzen
Eh ngithi sivus’ abalel’ ek’seni
Ah ngithi sivus’ abalel’ ek’seni
Ah sivus’ abalel’ ek’seni
Ah sivus’ abalel’ ek’seni

Awu s’fikile, s’fikile Maskoz
Two-piece Dickies, proper nge-spoti
Ek soek nie jiti, ungezi ngeyitory
Ng’phethwe yiBarbie, ngish unodoli

Jozi my Jozi
City of Glory
Kwampilo ayibhori
Kwansimbi ayigobi
Mcimbi ayigchok
Siku-6 i-stove
Clinical pozi, myskeen ila ingozi

As’bong’ injabulo yas’khashana
Lomhlab’ uzobhubha kungek’dala
Ng’yayibong’ injabulo nabangan’ bam
That’s why ngingafun’ uk’yekhaya

Ek soek net abitjie abitjie
i-Stiff somdrifi, ng’khiphe bonk’ utshwala bayizolo
Yah phela since, since kuyis’phithiphithi
S’gibel’ amasofa s’mosha
S’phethe nabo Friky, Friky, thing yiMatric yis’lungu samakhala sgora
Puffin’ on a sticky licky, thick and greasy, muhl’ okwemal’ udali
Ungishay’ okwesghub’ s’kaKabza babes
Ung’jaivisa ngisho ng’hlezi
Nami ng’zokushay’ okwesghub’ s’kaKabza baby
Senzeni, sivus’ abalel’ ek’seni

Bazozwa ngathi k’yasha kanti seku-late
S’bamba nomayini ntwana, iJager nom’ i-Ace
S’ngena ngasemuva mabas’valel’ ama-gate
Manje k’gcwal’ olova sebeng’shayel’ ama-fleiti
Ngapha ngiz’shaye nge-skirt
Ngiz’tholel’ isi-stay
Kabza awung’bless nge-steady
Ngathi s’zoqal’ ekuleni

Sho, ng’ngena ngo-backdoor
Ng’vus’ abalele
Ng’phath’ i-bullet kit yami
Ngathi ngumkhelele
Izinja zam’ eng’phusha nazo g’cela z’phumelele
S’pop ama-Champaign, s’cul’ uNkosi Sikelela

Ng’ngena ngo-backdoor
Ng’vus’ abalele
Ng’phath’ i-bullet kit yami
Ngathi ngumkhelele
Izinja zam’ eng’phusha nazo g’cela z’phumelele
S’pop ama-Champaign, s’cul’ uNkosi Sikelela (Kuvuk’ abalele)

S’cul’ uNkosi, Nkosi, Nkosi Sikelela (Ekse kuvuk’ abalele)
S’cul’ uNkosi, Nkosi, Nkosi Sikelela (Kuvuk’ abalele)
Sho (Kuvuk’ abalele)
Danko

Eish, inkinga s’suke sathatha les’ghubhu sas’fak’ ezozweni
iBass line yayizw’ es’fubeni
Safakel’ iy’buk’ es’kolweni yingakh’ ishis’ ine-Degree enqondweni
Iyehla kamnand’ emkotweni
Ihlanyis’ amagang ekhoneni
Igcwalis’ iy’ngane esofeni, ungafunga siyenzel’ emoneni

Sivus’ abalel’ ek’seni
Lento siy’fak’ ezozweni savusa, savusa
Savus’ abalel’ ek’seni
Vele senzel’ emoneni
Savusa, savus’ abalel’ ek’seni
Lento siy’fak’ ezozweni savusa, savusa
Savus’ abalel’ ek’seni
Vele senzel’ emoneni

Kwesta Sghubhu s’ka Kabza Lyrics English Translation
Yeh you, just a little bit, not int’ ebaya
Ek soek net abitjie abitjie
Stiff somdrifi, I took out all the alcohol from yesterday
Well, since, since it’s chaos
We threw away the sofas and wasted them
We have Friky, Friky, the Matric thing is a member of the nose
Puffin’ on a sticky licky, thick and greasy, muhl’ okwemal’ udali
You’re talking about Kabza babes
You are even sitting down
I’m also going to play like Kabza baby
Let’s do it, wake up those who sleep in the morning (Wake up those who sleep in the morning)

Boyzen
Oh, I say we are waking up those who are sleeping in the morning
Ah, I say we are waking up those who are sleeping in the morning
Ah, we are waking up those who are sleeping in the morning
Ah, we are waking up those who are sleeping in the morning

They will hear that it’s too late
Let’s grab mine baby, Jager and Ace
We entered from the back of the gates
Now many of the absentees are playing the flutes
I even hit myself with a skirt
I got a stay
Kabza aun’bless with steady
I said we’re about to start fighting

Boyzen
Oh, I say we are waking up those who are sleeping in the morning
Ah, I say we are waking up those who are sleeping in the morning
Ah, we are waking up those who are sleeping in the morning
Ah, we are waking up those who are sleeping in the morning

Well, here we are, here we are, Maskoz
Two-piece Dickies, proper with a spot
Ek soek nie jiti, don’t come with a tory
I’m obsessed with Barbie, I’m like a doll

Jozi my Jozi
City of Glory
Life is not boring
Steel does not bend
It’s a dark night
We are at 6 the stove
Clinical pozi, myskeen is dangerous

Let’s enjoy the happiness of the moment
This world will perish before long
I was happy with my friends
That’s why I don’t want to go home

Ek soek net abitjie abitjie
Stiff somdrifi, I took out all the alcohol from yesterday
Well, since, since it’s chaos
We threw away the sofas and wasted them
We have Friky, Friky, the Matric thing is a member of the nose
Puffin’ on a sticky licky, thick and greasy, muhl’ okwemal’ udali
You’re talking about Kabza babes
You are even sitting down
I’m also going to play like Kabza baby
What do we do, we wake up those who are sleeping in the morning

They will hear that it’s too late
Let’s grab mine baby, Jager and Ace
We entered from the back of the gates
Now many of the absentees are playing the flutes
I even hit myself with a skirt
I got a stay
Kabza aun’bless with steady
I said we’re about to start fighting

So, I entered through the backdoor
Wake up the sleeping ones
I’m carrying my bullet kit
I told him to tell me
My dogs that I pushed also be successful
S’pop Champaign, s’cul’ Nkosi Sikelela

I entered through the backdoor
Wake up the sleeping ones
I’m carrying my bullet kit
I told him to tell me
My dogs that I pushed also be successful
S’pop Champaign, s’cul’ King Sikelela (Wake up from sleep)

Let’s sing the Lord, Lord, Lord Help us
S’cul’ the Lord, Lord, Lord Help (Awake the sleeping ones)
Sho (Wake up from sleep)
Thank you

Eish, the problem is that we took this tube and put it in the world
The bass line was heard in the chest
We put the book in the school because it has a Degree in mind
It goes down slowly on the bed
It’s driving the corner gangs crazy
It fills the child on the couch, you can swear we’re jealous

Wake up the sleepers in the morning
We put this in the world and we woke it up, we woke it up
Wake up those who are sleeping in the morning
Just let’s do it
We woke up, we woke up those who were sleeping in the morning
We put this in the world and we woke it up, we woke it up
Wake up those who are sleeping in the morning
Just let’s do it

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.